top of page

Політика конфіденційності

1. Загальні положення.

1.1. Ця Політика Конфіденційності (надалі також “Політика”) поширюється на веб-сайт https://https://www.boutiquecompletespa.biz// та регулює питання, пов’язані з наданням, збиранням, обробкою, передачею та іншими операціями з Персональними Даними Користувачів Веб-сайта. Дана Політика також встановлює: які права Ви маєте як суб’єкти Персональних Даних та вміщує інформацію щодо методів захисту зібраних Персональних Даних.

1.2. Якщо Ви не погоджуєтесь з положеннями цієї Політики частково чи в цілому, Ви повинні утриматися від використання Веб-сайту чи будь-яких інших дій на Веб-сайті.

1.3.  Інформація, надана Користувачем (Покупцем) є конфіденційною. Компанія використовує інформацію про Користувача (Покупця) з метою виконання Замовлень Користувача (Покупця), якщо інших цілей не вказано в цій Політиці.

2. Визначення та Терміни.

2.1. Персональні Дані - відомості чи сукупність відомостей про Користувача (Покупця), якого вже було ідентифіковано, або за допомогою яких Користувача (Покупця) може бути ідентифіковано.

2.2. Обробка Персональних Даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.3. Суб’єкт Персональних Даних - фізична особа, Персональні Дані якої обробляються.

2.4. Чутливі Персональні Дані – дані, які містять інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2.5. Інші терміні, які написано з великої літери мають визначення, яке міститься в Публічній оферті або у законодавстві України.     

3. Типи Персональних Даних, які Обробляються, мета Обробки.

3.1. Для розміщення Замовлення (Послуги), Користувач (Покупець) повинен надати Продавцю певні Персональні Дані. Шляхом заповнення відповідної анкети, натисканням відповідної кнопки “сплатити” або "записатись" та наданням Персональних Даних, Користувач (Покупець) добровільно надає беззастережну, повну згоду на Обробку своїх Персональних Даних Компанією з відповідною подальшою метою. У разі, якщо Персональні Дані надаються через надсилання повідомлення за допомогою форми, наведеною у розділі Сайту “Контакти” або "Онлайн Консультація" Ви погоджуєтесь з Обробкою Персональних даних на умовах, наведених в цій Політиці Конфіденційності з моменту надання Персональних Даних та натискання відповідної кнопки “я згоден з Публічною Офертою та Політикою Конфіденційності”.

3.2. Без Вашої згоди на Обробку, Ми не будем Обробляти Персональні Дані, окрім як у випадках, що передбачені законом.

3.3. До Персональних Даних, які Ми збираємо та обробляємо відноситься наступна інформація:

       3.3.1.     Прізвище, ім’я;

       3.3.2.     Адреса електронної пошти;

       3.3.3.     Контактний номер телефону;

       3.3.4.     У разі, якщо Ви після Онлайн Консультації робите Замовлення Товару з доставкою – адреса доставки Товару та відповідна додаткова, контактна інформація, яка може знадобитись для доставки Товару;

       3.3.5.     Ми залишаємо за собою право вимагати надання інших Персональних Даних, необхідних для мети Обробки Персональних Даних, але тільки за умови надання Вами згоди на надання та Обробку додаткового об’єму Персональних Даних. Наданням Вами відповідних Персональних Даних Ви також даєте свою беззаперечну, беззастережну та повну згоду на їх Обробку;

       3.3.6.     Компанія не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Користувачем (Покупцем) під час оформлення Замовлення. Користувач (Покупець) несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення Замовлення інформації, погоджується на всі ризики, пов'язані з недостовірністю такої інформації (такі як несвоєчасна доставка Замовлення або будь-які інші, пов’язані ризики);

       3.3.7.     За загальним правилом, Ми не обробляємо жоден із видів Чутливих Персональних Даних, ми також не обробляємо платіжну інформацію Покупців (а саме, дані кредитних карток [наприклад, номера], які використовуються для здійснення оплати на Сайті).

3.4. Метою Обробки Персональних Даних виступають:

       3.4.1.     Для обробки Замовлень на придбання Послуг чи Товарів;

       3.4.2.     Для отримання інформації про Замовлення (наприклад, щодо статусу Замовлення),

       3.4.3.     Для відправки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Веб-сайту;

       3.4.4.     Для надання, підтримання, вдосконалювання та розвитку пов'язаних функцій, Контенту;

       3.4.5.     Для Обробки запитів Користувачів (Покупців);

       3.4.6.     Дослідження та розробка нових послуг, елементів Контенту Сайту;

       3.4.7.     Захист від шахрайських, образливих чи незаконних дій;

       3.4.8.     Для надсилання Вам технічних сповіщень, оновлень попереджень про безпеку;

       3.4.9.     В інших комерційних цілях.

3.5. Слід зазначити, що Ми не Обробляємо Персональні Дані Користувачів (Покупців) з будь-якою іншою метою, аніж передбачено даним документом.

3.6. Якщо мету здійснення Обробки Персональних Даних буде змінено, Ми попросимо Вас однозначно, беззастережно, додатково погодитись з новими умовами та метою Обробки Персональних Даних.

3.7. Для цілей, передбачених цим пунктом, Компанія має право:

       3.7.1.     Надсилати листи, повідомлення та матеріали на адресу електронної пошти Користувача (Покупця), також надсилати sms-повідомлення;

       3.7.2.     Здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер, якщо це необхідно для виконання Замовлення Користувача (Покупця);

       3.7.3.     Компанія має право здійснювати запис телефонних дзвінків з Користувачем (Покупцем) з метою поліпшення якості обслуговування останнього.

3.8.  Користувач, (Покупець) використовуючи будь-який Контент Сайту дає згоду на використання Компанією технології cookie. Файли cookies не містять Персональних Даних та не можуть жодним чином зчитувати інформацію жорсткого диска Користувача (Покупця).

3.9. Ми використовуємо файли cookies для наступних цілей:

       3.9.1.     Підвищення якості послуг, що надаються;

       3.9.2.     Більш швидка ідентифікація Користувача (Покупця);

       3.9.3.     Збереження налаштувань Користувача (Покупця), його персональних уподобань;

       3.9.4.     Відстеження стану сесії доступу Користувача (Покупця) і характерних для нього тенденцій (наприклад, скільки часу Користувач [Покупець] провів на Сайті, патерни його поведінки, скільки часу було витрачено на реєстрацію в Особистому Кабінеті, яким браузером Користувачі [Покупці] користуються для роботи з Сайтом й так далі);

       3.9.5.     В рекламних цілях, зокрема щоб керувати оголошеннями на Сайті у мережі Інтернет. Після вимкнення технології cookie Користувачем (Покупцем), Компанія не гарантує повної працездатності Веб-сайту або деяких його сервісів. Нагадаємо, що Ви завжди можете налаштувати роботу з cookies у налаштуваннях Вашого браузеру;

4. Права Користувача (Покупця) та Права Компанії.

4.1. Користувач (Покупець) має право на:

       4.1.1.     Знати про джерела збирання, місцезнаходження його Персональних Даних, місце Обробки Персональних Даних;

       4.1.2.     Отримувати інформацію щодо третіх осіб, яким передаються Персональні Дані та інформацію щодо умов передання Персональних Даних;

       4.1.3.     Доступ до своїх Персональних Даних;

       4.1.4.     Надавати запити щодо того, як надані Персональні Дані Обробляються та зберігаються;

       4.1.5.     Змінювати надані Персональні Дані власноруч, або, у разі неможливості, пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення свої Персональних Даних володільцем, розпорядником Персональних Даних. Зі свого боку, Ми зберігаємо за собою право продовжувати Обробку Персональних у випадках, передбачених законом;

       4.1.6.     Відкликати свою згоду на Обробку Персональних Даних;

       4.1.7.     Інші права, які передбачені законом.

4.2. Надаючи свою згоду на Обробку Персональних Даних, Користувач (Покупець) надає право Компанії здійснювати Обробку його Персональних Даних, зокрема розміщати Персональні Дані в бази даних Компанії (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потреби та у разі наявності відповідних підстав, передбачених Законом).

4.3. Компанія зобов'язується:

       4.3.1.     Забезпечити захист Персональних Даних від несанкціонованого доступу третіх осіб,

       4.3.2.     Не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Компанією на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

4.4. У разі небажання отримувати розсилання про рекламні акції, нові продукти тощо, Користувач (Покупець) має право відмовитися від неї, шляхом надсилання листа Компанії.

5. Зберігання, Обробка, передача Персональних Даних.

5.1. Серед заходів спрямованих на захист Ваших Персональних Даних, Ми використовуємо (включаючи, але не обмежуючись):

       5.1.1.     Оцінку ефективності застосовуваних заходів безпеки до роботи Сайту та його оновлень;

       5.1.2.     Встановлення правил доступу до Персональних Даних, що Обробляються, а також забезпечення реєстрації та обліку всіх дій, що виконуються з Персональними Даними в інформаційних системах Веб-сайту;

       5.1.3.     Виявлення фактів несанкціонованого доступу до Персональних Даних, що обробляються та прийняття відповідних заходів реагування;

       5.1.4.     Відновлення Персональних Даних, які було змінено або знищено через несанкціонований доступ до них (в рамках технічних можливостей Компанії).

5.2. Ми Обробляємо Ваші Персональні Дані на серверній інфраструктурі, яка розташована в Україні. Ваші Персональні Дані обробляються Компанією Фізична особа-підприємець Грибан Ірина Вячеславівна, зареєстроване місце проживання особи - 02000, м. Київ, вул. Метрологічна, будинок 56-Б, квартира 65. Індивідуальний податковий номер: 2974413483.

5.3. Компанія захищає Ваші Персональні дані відповідно до міжнародних стандартів, використовуючи фізичні, технічні та адміністративні заходи безпеки, щоб зменшити ризики втрат, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розкриття та зміни Ваших Персональних Даних.

5.4. За загальним правилом, ми не передаємо жодним третім особам інформацію щодо Ваших Персональних Даних.

5.5. Ми залишаємо за собою право передавати Ваші Персональні Дані у наступних випадках:

       5.5.1.     Передача пов’язаним (афілійованим) особам;

       5.5.2.     Комерційним партнерам;

       5.5.3.     Особам, уповноваженим Компанією на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей;

       5.5.4.     У відповідь на обов'язковий запит компетентного державного органу;

       5.5.5.     В інших, передбачених законом випадках.

6. Контактна Інформація

Якщо у Вас виникли будь-які запитання, зауваження або побажання щодо даного документу, Ви можете звернутись до нас, використовуючи контактні дані, розміщені на Сайті (розділ “Контакти”).

bottom of page